lørdag 19. mai 2012


" Stå still og legg merke til Guds under ! "   Job. 37:14


Enkelte ganger kan det lønne seg å stoppe opp litt og ta seg tid tid å beundre de vakre , underfulle detaljene rundt oss........